Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Karateclub Samoerai Leuven maakt ook gebruik van analystische cookies.
Indien je niet wenst dat wij jou geannomiseerde gegevens gebruiken dan kan je op op onze AVG pagina uitschrijven voor analystische cookies. Meer informatie

Coronavirus

De overheid en ook onze club nemen alle nodige maatregelen om de verspreiding van het coronavirus af te remmen.

Coronavirus | Update 19/12/2020 | HEROPSTART TRAININGEN T.E.M. 12 JAAR
Onze club herstart vanaf woensdag 6 januari 2021 zijn activiteiten voor kinderen t.e.m 12 jaar. Voor deze groep zal een beperkt aanbod om te trainen opgestart worden. Inschrijven via onze site blijft verplicht. Voor de leden vanaf 13 jaar zal nog steeds elke week een online training voorzien worden.

Fysieke trainingen vanaf woensdag 6/01/2021
Aanbod t.e.m 12 jaar: Wit + Geel

Woensdag : 17u00 - 18u00
Zaterdag : 09u30 - 10u30
Aanbod t.e.m 12 jaar: Vanaf oranje gordel

Woensdag : 18u00 - 19u00
Zaterdag : 10u30 - 11u30

Communicatie 26/10/2020 - update 25/11/2020

Beste karateka,
Beste ouders,

Als bestuur van de club volgen wij de situatie omtrent het COVID-19 virus op de voet.

Iedereen is het erover eens dat we ons momenteel bevinden in een kritieke fase van de epidemie in België. In deze fase hebben we nood aan preventieve en doeltreffende maatregelen om het virus te bestrijden.

Omdat wij niet willen wachten op een eventuele verstrenging van de Coronamaatregelen door de overheid, hebben wij vandaag besloten zelf de juiste maatregelen te nemen.

Wij achten het opportuun en veiliger om nu al meer te doen dan wat de overheid momenteel vraagt en wij gaan bijgevolg een rustpauze inbouwen die samenvalt met de verlengde herfstvakantie in de scholen.

Daarom zal er uitzonderlijk geen training zijn van maandag 26 oktober 2020 tot en met zondag 3 januari 2021.

Op deze manier willen wij risicovolle contacten vermijden en handelen wij in het belang van de gezondheid van onze leden, hun familieleden en onze technische staf.

Sporten is gezond, maar nu primeert gezond verstand !

Wij begrijpen dat iedereen graag wil komen trainen, maar wij leggen de nadruk nu eerst op veiligheid en preventie; wij stellen nu in de eerste plaats alles in het werk om de overdracht van het virus te verminderen.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van de verdere evolutie.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij kunnen rekenen op uw begrip voor deze beslissing en wij danken u hiervoor.
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw

Dear karateka,
Dear parents,

As governing board of the club, we closely monitor the situation regarding the COVID-19 virus. Everyone agrees that we are currently in a critical phase of the epidemic in Belgium. In this phase we need preventive and effective measures to fight the virus.

Because we do not want to wait for possible stricter corona measures by the government, we have decided today to take the correct measures ourselves.

We consider it appropriate and safer to do more than what the government is currently asking for and we will therefore take a break that coincides with the extended autumn break in the schools.

Therefore there will be exceptionally no training from Monday 26th October 2020 to Sunday 3rd January 2021 included.

In this way we want to avoid risky contacts and we act in the interest of the health of our members, their families and our technical staff.

Sport is healthy, but now common sense prevails !

We understand that everyone would like to come to the training sessions, but we now emphasize safety and prevention; we are now first of all doing all possible efforts to reduce the transmission of the virus.

We will of course keep you informed of further evolution.

We are convinced that we can count on your understanding for this decision and we thank you for it.
Board of Karateclub Samoerai Leuven vzw

Cher karateka,
Chers parents,

En tant que conseil d'administration du club, nous surveillons de près la situation concernant le virus COVID-19.

Tout le monde est d’accord que nous sommes actuellement dans une phase critique de l'épidémie en Belgique. Dans cette phase, nous avons besoin de mesures préventives et efficaces pour lutter contre le virus.

Parce que nous ne voulons pas attendre des mesures contre le corona éventuellement plus strictes émises par le gouvernement, nous avons décidé aujourd'hui de prendre nous-mêmes les bonnes mesures.

Nous estimons qu'il est plus opportun et plus sûr de faire plus que ce que le gouvernement demande actuellement et nous allons donc prévoir une pause qui coïncidera avec les vacances d'automne prolongées dans les écoles.

Par conséquence et exceptionnellement il n'y aura pas de training du lundi 26 octobre 2020 jusqu’à Dimanche 3 janvier 2021 inclus.

Nous voulons ainsi éviter les contacts risqués et agir dans l'intérêt de la santé de nos membres, de leurs familles et de notre staff technique.

Le sport est sain, mais maintenant le bon sens prévaut !

Nous comprenons que tout le monde aimerait venir aux entraînements, mais nous mettons désormais l'accent sur la sécurité et la prévention d'abord; nous faisons maintenant tout notre possible pour réduire la transmission du virus.

Nous vous tiendrons bien entendu informés des changements ultérieurs.

Nous sommes convaincus que nous pouvons compter sur votre compréhension pour cette décision et nous vous en remercions.
Conseil d'administration Karateclub Samoerai Leuven vzw


Meer info over het coronavirus : info-coronavirus.be
Blijven sporten is de boodschap
Train @ home 1 : les 1
Train @ home 2 : les 2
Tellen tot 10 in het Japans
Train @ home 3 : Samoerai Leuven bordspel | Samoerai Leuven bordspel - reglementen
Train @ home 4 : les 3
Train @ home 5 : Online Samoerai Kata competitie (info)
Train @ home 6 : 1 uur Online training door Mil op 7 april 2020
Train @ home 7 : boeken en films
Train @ home 8 : 1 uur Online training door Mil op 10 april 2020
Train @ home 9 : 1 uur Online training door Mil op 14 april 2020
Train @ home 10 : 1 uur Online training door Mil op 17 april 2020
Train @ home 11 : 1 uur Online training door Rachid op 21 april 2020
Train @ home 12 : 1 uur Online training door Mil op 23 april 2020
Train @ home 13 : 1 uur Online training door Mil op 28 april 2020
Train @ home 14 : 1 uur Online training door Mil op 30 april 2020