Documenten

Hier kan u alle verschillende documenten terugvinden.

 • Huishoudelijk reglement v20180925
 • Privacy beginselverklaring
 • Aansluitingsfiche

 • Exameneisen Samoerai Leuven

 • Aanvraag tot deelname dangraadexamen
 • Criteria en programma voor dangraden 9/06/2019
 • Verzekering

  Om een aangifte te doen van een ongeval, dat gebeurd is op een door de club georganiseerde activiteit of kampioenschap, dient u het aangifteformulier hieronder te downloaden en te bezorgen aan het secretariaat van de VKF contact@vkf.be. Zet in deze mail ook steeds Ludo (ludo.binnard@samoerai-leuven.be) in CC. Voor extra informatie kan je terecht bij de bestuursleden.

 • Aangifteformulier
 • Procedure